Are you
satisfied
with our
services? Tell us
about it.

Every child would like to have a mum like you

Watch a video

Why choose InviMed?

Over 8,000 children
born

43% get pregnant with us

Affordable.
Save up to 60%

16 years' experience

International
excellence

Read all

What treatment are you interested in?

Egg donation
A procedure that involves fertilising an egg outside the body in laboratory conditions. It is combined with hormonal stimulation. Option to use donor sperm. Find out more
An IVF procedure that uses donor eggs. Donor eggs are fertilised in laboratory conditions before being placed in the uterus. Option to use donor sperm. Find out more
A simple procedure to boost your chances of getting pregnant. It involves placing specially prepared sperm in the uterus. Also known as intrauterine insemination (IUI). Find out more
Women can freeze egg cells or ovarian tissue to have children years later using IVF. Find out more
At InviMed we have been offering the best techniques in assisted reproduction for 14 years, and with our assistance more than 7,000 babies have been born. We undertake treatment of even the most difficult cases of infertility.
Tomasz Rokicki, Medical Director
Tomasz Rokicki, Medical Director

Interested? We’re here to help.

I have read and agree to the Privacy Policy więcej...

Communication is 100% confidential

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cele przetwarzania danych: obsługa zgłoszenia do programu, świadczenie usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, badanie satysfakcji pacjentów, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, audyt systemów. Podstawy prawne przetwarzania danych: obowiązek prawny / realizacja umowy / uzasadniony interes administratora danych. Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez osobę udostępniającą dane. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych,inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu [link]