Are you
satisfied
with our
services? Tell us
about it.

Articles

Our clinics and laboratories use the most advanced latest medical equipment and techniques available. The reliability of our laboratory and clinical results is continuously checked and certified by the European Society of Human Reproduction and Embryology. It’s a pleasure to work with the best available equipment.
bartlomiej-wojtasik-invimed-wroclaw.jpgBartłomiej Wojtasik InviMed Laboratory Manager ESHRE Clinical Embryologist

Contact Us Today

Get in touch. We're here to help. We will reply within 1 working day.

I have read and agree to the Privacy Policy więcej...

Communication is 100% confidential

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cele przetwarzania danych: obsługa zgłoszenia do programu, świadczenie usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, badanie satysfakcji pacjentów, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, audyt systemów. Podstawy prawne przetwarzania danych: obowiązek prawny / realizacja umowy / uzasadniony interes administratora danych. Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez osobę udostępniającą dane. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych,inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu [link]